Vedlikehold av brannslokkeapparat

Du bør kontrollere brannslokkeapparatet minst fire ganger i året. Slik gjør du det:

1. Sjekk apparatet utvendig
Se til at apparatet ikke har synlige skader og at plomberingen ikke er brutt. Sjekk at slangen er hel og at det ikke er fremmedelementer i utløpsdysen. Sjekk at trykkmåleren peker på det grønne feltet.

2. Vend apparatet
Gjelder særlig pulverapparater: For å unngå at pulveret klumper seg, bør apparatet vendes opp ned to til tre ganger.

3. Kontroll og service
Etter fem år bør apparatet kontrolleres av en kompetent person, og etter ti år bør det foretas en mer omfattende service på apparatet. Kontakt brannvesenet for mer informasjon om hvem som kan utføre slik kontroll og service i ditt nærmiljø.

 Tilbake til Gode råd om brannvern i hjem og fritid 

Publisert: 16.02.2008.  Oppdatert: 16.02.2008.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn