Hjemmets branninstruks

En branninstruks er en oppskrift på hva man skal gjøre hvis det blir brann. Alle familier bør lage seg en slik oppskrift, og bruke den som utgangspunkt når man skal ha brannøvelse hjemme. Her er et eksempel på en enkel branninstruks:

SMÅ BARN:

 1. Rop "Brann! Brann!" så høyt du kan.
 2. Vent på rommet til en voksen kommer og henter deg. Ikke gjem deg!
 3. Gå sammen med den voksne ut av huset og til møtestedet dere har avtalt.

STØRRE BARN:

 1. Redd andre ved å rope "Brann! Brann!" og hjelp hverandre ut.
 2. Hvis du har tid, varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
 3. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 4. Gå raskt ut av huset.
 5. Still opp på møtestedet.

VOKSNE:

 1. Redd andre ved å rope "Brann! Brann!" og hjelp hverandre ut.
 2. Pass på at alle barn kommer seg ut til møtestedet.
 3. Varsle brannvesenet ved å ringe nødnummeret 110.
 4. Hvis du har tid, lukk dører og vinduer for å stenge brannen inne.
 5. Hvis brannen er liten, forsøk å slokke. Ta ingen sjanser.
 6. Gå raskt ut av huset og til møtestedet.
 7. Tell opp antall personer, og ta i mot brannvesenet når de kommer.

HUSK:
Branninstruksen må oppgi et trygt møtested på utsiden av boligen, slik at alle vet hvor man kan finne hverandre i tilfelle man må evakuere fra huset. Møtestedet må være enkelt å huske, f.eks. "ved sandkassa", "i oppkjørselen", "ved flaggstanga" eller lignende.

Tilpass gjerne branninstruksen etter barnas alder og modenhet, plassering av soverom og mulige rømningsveier. Branninstruksen må deretter prøves ut i en brannøvelse, slik at dere finner eventuelle punkter som bør justeres eller gjøres tydeligere.

Publisert: 17.09.2008.  Oppdatert: 15.09.2015.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn