Førstehjelp ved brannskade

1. Bring den brannskadde i sikkerhet
2. Kjøl ned den forbrente kroppsdelen
3. Fjern løst tøy rundt brannskaden
4. Beskytt sårene
5. Sørg for at den brannskadde raskt får legebehandling

NB! Er skaden alvorlig, eller er du i tvil om hva du skal gjøre, ring medisinsk nødtelefon: 113

Ved brannskade må den forbrente personen først bringes i sikkerhet, og huden må kjøles raskt ned. Det er viktigere enn å bruke tid på å ringe til lege. Hold den forbrente kroppsdelen under rennende kaldt vann i 5 minutter, deretter i 20-30 minutter i lunkent vann (15-20 grader). Unngå at vannet blir for kaldt - det kan gi frostskader. Rask nedkjøling av huden hindrer brannskaden i å trenge dypere ned i kroppsvevet og virker smertestillende.

Klær over brannsårene fjernes så snart det lar seg gjøre. Bruk gjerne saks for å klippe opp klærne. Tøy som sitter fast i brannsåret skal ikke fjernes med mindre det ulmer i tøyet.

Brannskader graderes etter hvor dypt i huden skaden går:

  • Førstegrads forbrenning
    Ved førstegrads forbrenning er huden rød, tørr og smertefull. Skaden er overfladisk og begrenser seg til overhuden. Skaden behandles ved nedkjøling. Smertene kan dessuten lindres ved hjelp av salve eller lignende.
  • Andregrads forbrenning
    Andregrads forbrenning går noe dypere i huden, danner ofte væskefylte blemmer, og kan gi sterke smerter. Stikk ikke hull på blemmene - det kan føre til både væsketap og infeksjon i brannsåret. Skaden behandles ved nedkjøling. Smør ikke salve eller lignende på brannsåret.
  • Tredjegrads forbrenning
    Tredjegrads forbrenning er den alvorligste brannskaden, der alle lag i huden er skadet. Kjennetegnet er store sår, og brent eller forkullet hud. Ved skålding (f.eks. på grunn av kokende vann) blir huden gjerne gråhvit.

Fare for infeksjon
Det kan lett oppstå infeksjon i brannsår. Etter nedkjøling bør sårene dekkes til med sterile kompresser over den forbrente huden. Har du ikke kompresser, kan du bruke et rent laken, lommetørkle eller lignende. Bruk ikke plaster.

Fare for sjokk
Væsketap som følge av brannskaden kan føre til at den forbrente personen kommer i sjokktilstand. Det er en livstruende tilstand hvor blodtrykket faller sterkt. Symptomer på sjokk er blant annet blek, gråaktig hud som føles kald og klam, rask og svak puls, overfladisk og rask pust og svetting. Ved fare for sjokk skal den brannskadde legges ned med bena høyt, og klær og annet som strammer, skal løsnes. Personen skal ikke ha noe å spise eller drikke.

Fare for bevisstløshet
Vær også oppmerksom på at sterkt brannskadde personer kan miste bevisstheten. Det er da viktig å passe på at personen ikke slutter å puste og at hjertet ikke stopper. Legg den bevisstløse i stabilt sideleie. Sjekk åndedrett og puls. Iverksett om nødvendig hjerte- og lungeredning. Hold personen under observasjon helt til han/hun er kommet under legebehandling.

Legebehandling
Brannskader kan gi store arr, og med mindre det bare dreier seg om en liten forbrenning, bør lege kontaktes. Ved større forbrenning kan langvarig behandling på sykehus være nødvendig. Selv om brannskader må vurderes for hvert enkelt tilfelle, bør lege kontaktes:
- ved all tredjegrads forbrenning
- ved annengrads forbrenning på mer enn noen få centimeter
- ved førstegrads forbrenning over et stort område
- ved brannskader i ansiktet, i ledd, på baken, hender eller føtter
- ved brannskader som følge av elektrisitet

 Tilbake til Gode råd om brannvern i hjem og fritid 

Publisert: 14.02.2008.  Oppdatert: 02.10.2008.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn