Last ned
 
 

Skorsteinen

Gamle eller feilmonterte skorsteiner kan ha redusert sikkerhet. Skorsteiner er som alle andre byggevarer ikke evigvarende og svekkes etter hvert. Er du usikker på om skorsteinen er trygg, kontakt det kommunale brann- og feiervesenet eller et firma som rehabiliterer skorsteiner.

Oppdager du sotbrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld – spjeldet må selvsagt ikke stenges hvis det fyres i peisen. Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inn til skorsteinen.

Slokkingen bør du overlate til brannvesenet. Ring nødnummer 110. Er det langt til nærmeste brannvesen, kan du prøve å slokke med et pulverapparat. Åpne sotluka i bunnen av skorsteinen forsiktig og styr slangen fra apparatet inn i skorsteinen. Trykk inn utløseren. Lukk igjen luka. Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av brann- og feiervesenet. Forsikringsselskapet ditt bør også varsles.

Ventilasjon
Fyring krever luft. Pass derfor på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.

 Hovedside fyringstips.no
 Ildstedet
 Montering og vedlikehold 

 Tilbake til Gode råd om brannvern i hjem og fritid 

Publisert: 14.02.2008.  Oppdatert: 20.01.2009.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn