Brannfare i tordenvær

Tordenvær kan være dramatisk og flott å se på, men skremmende hvis det kommer for nært. Enorme krefter er i sving når det lyner. Strømstyrken kan variere fra noen tusen ampere til 300.000 ampere. Et vanlig sikringsskap er laget for å tåle strømstyrker fra 10 til 60-80 ampere.

Vær oppmerksom
Årlig mottar forsikringsselskapene rundt 5000 skademeldinger som følge av tordenvær. Tallet på reelle skader er trolig langt høyere. Et lynnedslag kan nemlig svekke elektriske anlegg i hus langt unna. Dermed kan det oppstå brann på et tidspunkt lenge etter at tordenværet er over. Det er derfor viktig at man er oppmerksom på uregelmessigheter etter tordenvær, eksempelvis at sikringer og lyspærer går i tide og utide. Er man i tvil, bør elektriker kontaktes.

Overspenninger ødelegger
Lynutladninger fører ofte til høye overspenninger på elektrisitets- og telenett. Disse overspenningene søker til jord og vandrer langs ledningsnettet til husinstallasjoner for å finne vei til jord der. Overspenninger kan altså snike seg inn i huset ditt og skade det elektriske anlegget selv om tordenværet er langt unna. For å beskytte deg mot dette fenomenet bør du anskaffe overspenningsvern. Dette er tekniske innretninger som leder overspenninger til jord før de kommer inn i boligen og gjør skader. Du kan få en autorisert installatør til å montere et grovvern i sikringsskapet ditt. I tillegg kan du beskytte sensitivt elektrisk utstyr som f.eks. PC-er og TV-apparat med et overspenningsvern som du selv setter rett i kontakten.

Lynavleder
Hvis man bor svært utsatt til for lynnedslag, for eksempel på en åpen høyde, kan man vurdere å montere lynavleder på eller ved bygningen. Kontakt fagfolk for gode råd.

Ha respekt for tordenvær
Selv om vi bør ha respekt for lynet, er det normalt liten grunn til å være redd. Lynnedslag fører til en rekke bygningsbranner hvert år, men det er svært sjelden at mennesker omkommer som følge av lynnedslag i Norge. Forholdsregler dersom tordenværet er like over deg:

  • Søk ly innendørs hvis mulig.
  • Trekk ut støpselet til elektriske apparater, TV-kabler, telefon- og bredbåndskabler.
  • Hold deg borte fra vinduer, åpne dører og metallkonstruksjoner.
  • Hold deg i bilen dersom du er ute og kjører. Der sitter du trygt.
  • Unngå å fylle drivstoff på bil eller båt.
  • Unngå å oppholde deg i småbåt.
  • Dersom du bader, bør du snarest mulig komme deg på land.
  • Unngå fjell- og bakketopper, samt åpne sletter.
  • Hold deg unna høye enslige trær. Dersom det ikke finnes bygninger i nærheten, søk beskyttelse i en hule, grøft eller forsenkning i terrenget, eller legg deg ned på bakken.

 

 

 

 

 

 Tilbake til Gode råd om brannvern i hjem og fritid

Publisert: 14.02.2008.  Oppdatert: 09.07.2010.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn