Barn og lek med ild

De fleste barn synes brann er skremmende. Likevel synes mange barn at ild er spennende. Dessverre fører barns lek med ild hvert år til mange branner i både boliger, andre bygninger og i skog og mark.

Barna lærer om brann og brannvern allerede fra de går i barnehagen. Her legges det mye vekt på at barna ikke skal leke med fyrstikker og lighter. Man forsøker å vinkle det på en positiv måte ved å si at det er de voksne som har ansvar for alt som har med ild å gjøre. Barna lærer at de må gi beskjed til en voksen hvis de finner fyrstikker eller en lighter.


Foto: Bigstock

Her er noen generelle råd til foreldre med små barn:

1. Fyrstikker/lightere oppbevares utilgjengelig for barn
Det aller viktigste er at foreldre tar ansvar og oppbevarer fyrstikker og lightere utilgjengelig for barn.

2. Voksne har ansvar for ild
Mange barn spør ofte om å få "hjelpe til" med å tenne f.eks. stearinlys. Her må foreldre sette grensen for hva barn har lov til å gjøre. Hovedregelen er at det er voksne som skal ta seg av alt som har med ild å gjøre.

3. Snakk med barna om ild
Bruk naturlige anledninger, f.eks. tenning av stearinlys, til å snakke med barna om ild. Fortell at ild kan være både nyttig og koselig. Det er først når vi mister kontrollen på ilden at den blir farlig og kan gjøre store ødeleggelser. Det er også grunnen til at det er voksne som skal ta seg av alt som har med ild å gjøre.

 

 Tilbake til Gode råd om brannvern i hjem og fritid 

Publisert: 14.02.2008.  Oppdatert: 06.11.2015.


Verktøy


Del på Google+
Del på Google+
Del på Facebook
Skriv ut
Skriv ut
Tips en venn
Tips en venn

Tips en venn